A kreativitásról

Mi az a kreativitás?

A kreativitás egy olyan képesség, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy megkérdőjelezzük a körülöttünk lévő dolgokat, újszerűen közelítsünk a problémákhoz, és innovatív módon oldjuk meg a feladatainkat. Ezek a képességek pedig ma már a munkaerőpiacon is elengedhetetlenek. A kreatív tanulás emellett hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek elképzelhessék, milyen világban szeretnének élni, és motivációt is ad ahhoz, hogy ennek elérése érdekében megfelelő lépéseket tehessenek.

A kreativitás tehát a mi értelmezésünkben nem elsősorban művészi tehetség és nem is a szabályok öncélú felrúgása, hanem egy rendkívül összetett és sokrétű jelenség, amely sok területen megnyilvánulhat, az iskolában, a munkahelyen, vagy akár otthon. Ez a képesség mindenkiben fejleszthető – ha nem is egyforma mértékben -, és többféle megjelenési formája is lehet.

Miért a kreativitás?

2020-ra a Világgazdasági fórum szerint a legfontosabb képességek a következők lesznek: komplex problémamegoldó készség, kritikai gondolkodás és a kreativitás. A jövőben a robotok és a digitális eszközök nyújtotta lehetőségek egyre több munkát ki fognak váltani. Ez több dolgot is jelent.​

  1. Egyrészt, minél inkább mechanikus vagy rutinszerű egy munka (és ez lehet akár dokumentumelemzés is, nem csupán az összeszerelő szalagon végzett munka), annál inkább helyettesíthető gépek által. Ezáltal viszont felértékelődnek azok a tevékenységek, amit a gépek nem tudnak elvégezni, és ezek alapvetően a kreativitást igénylő tevékenységek lesznek.
  2. Másrészt olyan gyorsan változik a világ, hogy az, aki nem készül fel a változás kezelésére, az új kihívásokkal való megbirkózásra, óhatatlanul lemarad. A mai iskolarendszerek a 19. századi tömegtermelés igényeit voltak hivatottak kiszolgálni. A 21. század viszont már nem ezt igényli.
  3. Ma már jóval több kell a munkaerőpiacon való boldoguláshoz, mint az írni-olvasni és számolni tudás, vagy a monoton munka bírása, a szabályok követése, amire a mai iskola leginkább dresszíroz. A kreativitás éppen olyan készségeket fejleszt, amelyek kiemelkedően fontosak a hatékony tanuláshoz mind az iskolában, mind a munka világában.