Szolgáltatások

Kreatív Partnerség intézményi program

A komplex program célja az iskola által meghatározott intézményi problémák kezelése. A program – intézményi igény szerint – egy vagy két tanévet ölel fel. A program az iskola fejlesztési igényeinek feltérképezésével, és problématérképek készítésével indul, amelyet 20 órás tantestületi tréning követ. A tréning után kerülnek kiválasztásra a konkrét osztálytermi projektekbe bevonni kívánt gyermekcsoportok és pedagógusok. Az intézmény által meghatározott problématerület függvényében hívunk képzett, kreatív szakembereket, művészeket az iskolába, akik osztálytermi hospitálások után az adott osztály osztályfőnökével és szaktanáraival együtt tervezik meg a közös munka menetét.  A tervezés után a művész és a tanár heti rendszerességgel közösen tartja meg a kiválasztott tantárgy tanórai foglalkozásait.  Az osztálytermi munka eredményességét tanulói kérdőívvel, illetve kvalitatív eszközökkel mérjük.

Kreatív Partnerség osztálytermi program

Az osztálytermi program célja a Kreatív Partnerség program pedagógiai módszertana iránt érdeklődő tanárok tanórai munkájának támogatása, művész mentor bevonásával. A programra jelentkező pedagógus részt vesz a Bevezetés a kreatív oktatásba tanár tréningen, amelyet követően egy fél vagy egész tanév erejéig, hétről hétre együtt dolgozik egy személyre szabottan kiválasztott kreatív szakemberrel, művésszel. A rendszeres közös munka hatására a pedagógus képes lesz kreatív tanórai feladatok tervezésére és önálló megvalósítására. A programban való részvételhez intézményvezetői beleegyezés szükséges.

Bevezetés a kreatív oktatásba tanár tréning

A 30 órás intenzív tréning bevezeti a tanárokat a kreatív oktatás elméletébe és gyakorlatába. Megismerteti a résztvevőkkel a Kreatív Partnerség program pedagógiai alapjául szolgáló ún. „jól működő osztályterem” koncepciót, valamint lehetővé teszi a kreativitás öt alappillérének megismerését, illetve ezek önálló alkotóelemeinek fejlesztését célzó tanórai feladatok tervezését. A képzésben részt vevők a tréning után a módszertani segédanyagot és tantárgyi bontásban mintafeladatokat is kapnak.

Bevezetés a kreatív oktatásba művész tréning

A 40 órás tréning felkészíti a különféle művészeti ág képviselőit az iskolai és az osztálytermi munkára. Pedagógiai alapismereteken túl, bevezeti a művészeket a tanulás és tanítás elméletébe, és megismerteti a képzés résztvevőivel azt a kreatív oktatási eszköztárat, amelyre támaszkodni tudnak az iskolai munka során. A képzés sajátélmény alapú, azaz a pedagógiai-módszertani eszköztár minden egyes feladata kipróbálásra kerül, illetve a tréning felkészíti a művészeket saját tanórai feladatok, foglalkozások tervezésére is.

Kreatív tanulás szülő tréning

A 16 órás képzés célja az, hogy a résztvevő szülők bevezetést kapjanak a kreatív tanuláselméletbe, átéljék ők is az ún. „jó tanulási élményt”, illetve elsajátítsanak olyan technikákat, amellyel hatékonyan tudják otthon is támogatni gyermekük tanulását, tanulási motivációját.

Kreatív tanulás tanulói tréning

A 8 órás képzés mind alsó, mind felső tagozatos tanulók számára kerül meghirdetésre. Célja a tanulási motiváció megerősítése, hatékony tanulástámogatás, újszerű, izgalmas tanulási élmény szerzése. A tanulói tréning művész és tanár trénerpár segítségével, kreatív tanulási módszerekkel biztosít a résztvevő diákok számára nagyszerű tanulási tapasztalatot.

Egyéb szolgáltatások

  • A sokszínű osztályterem – tanár és művész tréning
  • Kreatív Partnerség trénerképzés
  • Egyéni kreativitás térkép készítés
  • Intézményvezetői tanácsadás
  • Egyéni pedagógus mentorálás